In het kort

Vertex

Het digitale transactie platform voor de energiemarkt

Met de VERTEX suite kunnen marktpartijen de transitie binnen de energiemarkt faciliteren en complexe processen inrichten. Zo biedt VERTEX oplossingen om processen zoals energie inkoop, levering, beprijzing, messaging, forecasting, balanshandhaving en billing te ondersteunen en te automatiseren. Hierbij zijn security, navolgbaarheid en beschikbaarheid van essentieel belang.

Enkele

Features

Market Messaging

Gecertificeerde berichten uitwisseling met Tennet, EDSN en GTS tbv programmaverantwoordelijkheid en leveranciersprocessen.

PV register en allocatie controles

Ondersteuning van registersynchronisatie en allocatieberekeningen (GGV/VGV/NTO/NTA).

Time series management

Opslag, presentatie en ontsluiting (API) van meetgegevens, weer- en prijs,- en overige marktdata.

Forecasting

Technieken: moving average lineaire regressie, ARIMA/ARMA, neurale netwerken.

Proposition Management

Volledige Lead to Contract functionaliteit tbv offerte generatie, integratie met Kamer van Koophandel- en aansluitregister (CAR).

Taken beheer & notificaties

Ondersteuning van escalatie en goedkeuringsprocessen dmv van taken en systeemtaken, “het vier ogen” principe en uitvalmanagement.

R Integratie

Mogelijkheid tot het aanroepen van R scripts ten behoeve van berekeningen vanuit jobs en beslistabellen.

Document generatie

Een stand-alone Microsoft Word oplossing voor het genereren van al uw data gedreven documentatie.

Bekijk docgen

Pricing

Berekenen van (wholesale) prijzen en risicopremies (o.a profilering, geldigheid, volatiliteit, onbalans). Gebruikmakend van markt data API (Bloomberg, Montel) en een business rule engine. Registreren van inkoopverplichtingen en koppeling met ETRM (risk management) systemen.

Monitoring en logging

Bewaken van automatische processen (zoals nominaties, berichtenverkeer en webservices). Logging tbv root cause analyses van storingen.